Processen

Fra tanker til færdig projekt

En byggeproces inddeles i forskellige faser :

Startfasen (Dispositionsforslag)

Her handler det om at få overblik over jeres ideer og hvilke muligheder der er på jeres ejendom.

Denne fase indeholder typisk:

  • Gennemgang af gældende byggeregler på jeres ejendom (servitutter, lokalplaner mv.)
  • Et opstartsmøde hos os (1-2 timer), under mødet kommer vi frem til mulighederne for jeres projekt via dialog og håndskitsering. Vi drøfter ideer, fordele/ulemper, byggetekniske udfordringer, lovgivning, økonomi, processer mm.

Skitseprojekt (Projektforslag)

Efter opstartsmødet, kan der tilkøbes skitseprojekt, som indeholder tegninger og 3D præsentationer af et eller flere forslag til jeres projekt.
Nedenunder vises eksempler på denne fase:

Byggetilladelse (Forprojekt)

Projektering af de nødvendige tegninger der skal bruges for, at opnå en byggetilladelse fra din kommune og hjælp til ansøgning via. BygOgMiljø.

Ved at lade os lave din byggeansøgning og de nødvendige tegninger, opnår du en så hurtig og billig kommunal sagsbehandling, som muligt. Endvidere får du et projekt, der overholder gældende regler og love.

Ved at give os en fuldmagt til at ansøge dit projekt via den digitale ansøgningsportal bygogmiljoe.dk, slipper du for dialog med kommunen og jeg slipper ikke projektet, før vi har opnået en byggetilladelse.

Du modtager alle tegninger i PDF format.

Nedenunder vises eksempler på denne fase:

Arbejdstegninger (Hovedprojekt)

Udarbejdelse af detaljerede tegninger og beskrivelser, hvor de tekniske konstruktioner er løst.
Med gode arbejdstegninger i hånden, vil du kunne indhente præcise tilbud fra dine håndværkere.

Der vil blive udarbejdet situationsplan, etageplaner, facader, snit, detaljer og beskrivelser.

Vi gør meget ud af, at tegninger kan bruges på byggepladsen og er lette at tyde for håndværkerne.

Prisen anhænger af projektet og aftales i hvert enkelt tilfælde.

Faserne kan tilbydes hver for sig eller sammen fra start til slut.

Lovliggørelser

Står du f.eks. i et boligsalg og finder ud af, at der er bebyggelse på ejendommen der ikke er registreret i BBR (bygnings- og boligregistret), så kan det være svært at gennemskue hvordan man får det registreret og lovliggjort, hvis muligt.

Det kan være svært at overskue om en bebyggelse overhovedet kræver en byggetilladelse (lovliggørelse) eller ej og hvordan man opnår en lovliggørelse af eksisterende bebyggelse.

Det kræver at man forholder sig til hvilke kapitler i Bygningsreglementet bebyggelsen er omfattet af, hvilken brand- og konstruktionsklasse bebyggelsen skal indplaceres i, om der er gældende lokalplaner og/eller servitutter mv.

Med erfaring indenfor den kommunale forvaltning, som byggesagsbehandlere, har vi et godt indblik i hvordan man ansøger om lovliggørelse af eksisterende byggeri.